Contact Us

Rm.501 No.1221,Xie Tu Rd, Zhijun Mansion Sub-Building, Shanghai, 200032, China


TED:(86) 21-51502705/51502706

 

Contact Person:Mr. Guo Liang Wu

 

E-mail:john.wu@sh-ucan.com

          john.wu@ucanucan.com
          lois@sh-ucan.com

 

Website:http://www.sh-ucan.com

Rm.501 No.1221,Xie Tu Rd, Zhijun Mansion Sub-Building, Shanghai, 200032, China

TED: (86) 21-51502705 / 51502706

Contact Person:Mr. Guo Liang Wu

Email: john.wu@sh-ucan.com

Email: lois@sh-ucan.com

Website:http://www.sh-ucan.com